Upprop för ridsporten i Lomma kommun

Lomma Ridklubb gör nu ett upprop för ridsporten i kommunen. Ridklubben har en längre tid försökt få till en dialog med kommunen, för att uppnå ett långsiktigt samarbete. Vi har mötts av total tystnad det senaste året.
 
Klubben har ett stort behov av att få befintlig anläggning färdigställd och upprustad.
Bland annat saknas möjlighet till dusch och omklädnad. Vidare är det nödvändigt att tillfartsvägen färdigställs både för ridklubben och allmänheten.
 
Ridsporten är idag den näst största ungdomsidrotten i Sverige som ger en meningsfull fritidssysselsättning och tävlingsmöjlighet för en halv miljon svenskar.
 
Lomma Ridklubb vill erbjuda alla en naturlig mötesplats där hästar, människor och natur samsas i en unik stallmiljö som är trygg, säker och håller hög kvalité. För att leva upp till våra mål behöver vi rusta upp vår anläggning.
 
Lomma kommun är en inflyttningskommun. Många vill rida och Lomma Ridklubb vill kunna erbjuda en verksamhet för alla på lika villkor. Vi anser att en modern och väl fungerande ridanläggning är en betydande tillgång för Lomma kommun.
 
Lomma Ridklubb – En klubb för alla hela livet!
 
Vi hoppas att du vill stödja vårt upprop genom att skriva på vår lista.
 
http://www.skrivunder.com/upprop_for_ridsporten_i_lomma_kommun