Tävlingssektionen

Vi i tävlingssektionen planerar tävlingsåret på Lomma ridklubb och genomför tävlingar med klubbens medlemmarna som funktionärer.

 

För att kunna genomföra en tävling finns det många uppgifter som måste utföras innan, under och efter tävlingen. Se nedan för de olika roller som finns.

Anmälningarna

Här kollar man av anmälningarna till tävlingen i Tävlings Data Basen (TDB) vilken ligger på Svenska Ridsport Förbundets hemsida. Man håller koll på att antalet anmälningar är stort nog för att genom föra tävlingen.

Priser

Prisrosetter, placketer måste plockas fram/köpas in. Ett ytterligare pris finns också oftast och de måste ordnas/tänkas ut/köpas in.

Tävlingsledare

 Är den person från föreningen som är ytterst ansvarig för tävlingen.

Säkerhetsansvarig

Är den person som är ytterst ansvarig för säkerheten på tävlingsplatsen.

Banbyggare

Hopptävlingar behöver ha någon som ritar banan efter konstens alla regler, denna bokas av tävlingssektionen. Svenska Ridsportförbundet har en list över godkända banbyggare.

Propositionen

(Inbjudan till en tävling heter proposition i hästvärlden)

En proposition innerhåller datum, start tid för första start, klasser, plats, vilka regler som gäller (ofta en hänvisning till Svenska ridsports förbudets regler), kostnad per start och var man anmäla sig.

Ryttarmeddelande

Läggs ut på Klubbens hemsida efter anmälningstidens utgång. Här finns uppgifter om plats, tid för första start, vilka regler som gäller (ofta en hänvisning till Svenska ridsports förbudets regler), vem som är: domare, banbyggare, tävlingsledare, säkerhetsansvarig, sjukvårdare. Telefonnummer som används under tävlingen.

Domare

Hoppning:
Till en hopptävling så behövs dels en hoppdomare och dels en överdomare. De bokas av tävlingssektionen. Svenska Ridsportförbundet har en list över godkända domar.

Dressyr:
Antalet domare som behövs till en dressyr tävling beror på vilken nivå tävlingen hålls på.

Domaren/domarna bokas av tävlingssektionen. Svenska Ridsport Förbundet har en list över godkända domare.