Tävling

Lomma Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och arrangerar tävlingar på klubb- och lokal nivå i dressyr och hoppning. Alla våra tävlingar genomförs med ideella instatser och det är därför betydelsefullt att alla våra medlemmar bidrar med sin tid. Cafeterian är alltid öppen under tävlingar och erbjuder ett mycket bra sortiment.

 

Är du intresserad av att hjälpa till? Alla talanger uppskattas.
Hör av dig till;broomeagnes@gmail.com.

Funktinärssysslor
Banbyggnad
Vid hopptävling byggs banan någon dag innan tävlingen. Inför dressyrtävling sätts staketet kring banan upp kvällen innan eller samma morgon. Både ban- och staketbyggnad gåt snabbt om det är många som hjälper till. 

Parkering
Parkeringsvakterna är det första som deltagarna möter. Får de ett trevligt bemötande här får de också en positiv uppfattning av klubben i stort. Här dirigerar man bilar, trailers och lastbilar. Det är lika viktigt att peka med hela handen och stå på sig som att vara glad, trevlig och tillmötesgående. 

Cafeterian
När man arbetar i cafeterian gör man smörgåsar, grillar, säljer kaffe, te, läsk, bullar m.m. Man sköter också kassan.

Baka
Hembakat säljer bäst och vi tjänar mycket pengar på det. Även om man inte kan komma på tävlingsdagen så kanske man kan baka till den.

Sekretariat
Sekretariatet ansvarar för att uppdatera online, skriva startlistor, hjälpa domartornet med protokoll, ta emot startanmälningar och kontrollera vaccinationer. Här används Equipe (ett datorprogram). I sekretariatet sitter personer som är utbildade i Equipe, är man intresserad att sitta med och lära sig så går det jättebra.
Vi lär gärna upp fler!


It-support
Det är alltid bra att ha en it-kunnig person på tävlingsplatsen. Det är viktigt att trådlösa nätverk, skrivare och datorer funkar under hela tävlingsdagen. 

Sjukvårdare
Vår ambition är att den sjukvårdsansvarige under en tävling är legitimerad sjukvårdspersonal.
Den sjukvårdsansvarige får också gärna ha kunskap inom Första hjälpen och hjärt- och lungräddning
Om du har nämnd kunskap och kan tänka dig att ställa upp under en tävling, hör av dig!


Framridning
Här ansvarar för framridningsbanan och ser till att antalet inte överstiger förutbestämt antal. Om något händer som man är osäker på hur man ska hantera, tillkalla tävlingsledare eller överdomare. 

Framhoppning
En funktionärssyssla som endast finns när vi har hopptävlingar. Man har ansvar för att allt fungerar på framhoppningsbanan. Man krattar runt hindren och lägger upp bommarna om någon skulle riva. Detta kräver att man har lite skinn på näsan då det inte får höjas mer än 10 cm högre än aktuell klass. Om något händer som man är osäker på hur man ska hantera, tillkalla tävlingsledare eller överdomare. 

Insläpp
Denna syssla innebär att man släpper in rätt ekipage på banan. I dressy behövs en person som släpper in ekipage i ridhuset och en person som släpper in ekipage på banan. I hoppning är detta samma person, men då behövs istället en person som släpper ut ekipaget från banan. 

Banpersonal
Endast för hoppning.
När tävlingen pågår står man inne på banan, lägger upp bommar som rasar, höjer hinder, krattar, plockar sten och är allmänt behjälplig på banan. Man bygger också nya banor mellan klasserna.


Domartornet
Vid lokaltävlingen i hoppning arbetar man som sekreterare till domaren. Här använder vi oss av ett datorprogram. Programmet är lätt att lära sig och vi hjälper till med detta. Man för även protokoll på papper.
Vid dressyrtävlingar krävs en domarsekreterare som för protokoll. Detta kan vara ganska svårt och det är en fördel om man gjort det innan. Det går bra att sitta med för att lära sig, anmäl detta innan. 
Vi lär gärna upp fler!


Speaker
Här läser man upp namnen på de som ska tävla, när det är deras tur. 

 

Protokollöpare
Endast under dressyrtävlingar, hämtar protokollet hos domaren och tar det till sekretariatet, det här sker efter varje ekipage.

Bortplockning av bana
Efter tävlingdagens slut ska anläggningen återställas. Precis som med banbyggnad är detta snabbt gjort om många hjälper till. Alla funktionärer förväntas hjälpa till med detta.  

Vid samtliga sysslor går det bra att gå bredvid för att lära sig. Anmäl isåfall detta innan!

Ordlista 
Proposition
Detta är inbjudan till tävlingen. Den innehåller all viktig information som deltagande kan behöva, datum, regler, priser och hänvisning till anmälan. 

Anmälningar
Anmälningarna samlas först i tävlingsdatabasen(TDB) och publiceras sedan på Equipes hemsida alternativt på Lomma Ridklubbs hemsida. 

Ryttarmeddelande
Ett meddelande till alla ryttare när tävlingsdagen börjar närma sig. Detta meddelande kan innehålla domare, rutiner för prisutdelning och viktiga telefonnummer. 
 

Priser
Anmälningarna samlas först i tävlingsdatabasen(TDB) och publiceras sedan på Equipes hemsida alternativt på Lomma Ridklubbs hemsida. 
Anmälningar
Priser till placerade består ofta av rosett, plakett och hederspris.


Tävlingsledare
Tävlingsledare är den personen som är ytterst ansvarig för tävlingen, utsedd av klubben. 

Säkerhetsansvarig
Är den person som är ytterst ansvarig för säkerheten på tävlingsplatsen.

Banbyggare
På hopptävlingar behövs någon som ritar banan efter konstens alla regler, denna person bokas av tävlingssektionen. 

Domare
Till en hopptävling så behövs dels en hoppdomare och dels en överdomare.

Antalet domare som behövs till en dressyrtävling beror på vilken nivå tävlingen hålls på och hur många starter det finns för dagen. Även på dressyrtävlingar ska en överdomare finnas. 

Överdomaren är ansvarig för att Tävlingsreglementet följs av alla som vistas på tävlingen. 

Alla domare bokas av tävlingssektionen. 

Vår policy när vi arbetar som funktionärer är att vi är glada, trevliga, lugna, inte stressade, lyssnar, är tydliga, hjälpsamma och att vi förmedlar en positiv bild av Lomma ridklubb. Är det något man är osäker på, går det bra att fråga någon annan!

Det finns alltid personal som utfört sysslorna tidigare och klubben fördelar sysslorna efter lämplighet och vana. Där finns också en tävlingsledare som är ansvarig för hela tävlingen.

Lomma Ridklubb strävar efter att skapa en mötesplats för alla hästintresserade. För att kunna hålla nere kostnader och skapa en ännu bättre anläggning anordnar LoRK ett flertal inkomstbringande tävlingar varje år. ALLA medlemmar tjänar på att vi har tävlingar. Just DU behövs , gammal som ung, erfaren som oerfaren, hästtokig eller familjemedlem, för att vi ska kunna anordna dessa tävlingar. 

Kom och var med!
Det går alltså åt en en hel del funktionärer för att kunna anordna en bra tävling Det är inte bara jobb utan du kommer in i en härlig gemenskap. Bidrar alla medlemmar med tid som funktionärer på tävlingar, så kan vi anordna fler vilket bidrar till att klubben får in mer pengar. Pengarna används till att stärka kvalitén på anläggningen och ger oss möjlighet att anordna fler aktiviteter.

Du är hjärtligt välkommen som funktionär på Lork.

Frågor och funderingar kring tävlingsverksamheten och anmälan som funktionär skickas till broomeagnes@gmail.com eller prata med Agnes Broomé Clason i stallet.
 
Anmäl dig som funktionär till en tävling det finns en syssla för alla!