Funktionärssysslor

Lomma Ridklubb är en ideell förening som strävar efter att skapa en mötesplats för alla hästintresserade. För att kunna hålla nere kostnader och sträva efter att skapa en ännu bättre anläggning anordnar LoRK ett flertal inkomstbringande tävlingar varje år. ALLA medlemmar tjänar  på att vi har tävlingar. Just DU behövs , gammal som ung , erfaren som oerfaren, hästtokig eller familjemedlem. För att kunna genomföra dessa är vi i stort behov av funktionärer. Alla insatser är viktiga.  Är vi fler, blir det mindre jobb per person,  framförallt är det roligt och vi har en härlig gemenskap. 

Parkering

Parkeringsvakterna är det första som deltagarna möter. Får de ett trevligt bemötande här får de också en positiv uppfattning om klubben. Här dirigerar man bilar, trailers, lastbilar var de ska parkera.
Kräver 1-2 personer.

Cafeterian

När man arbetar i cafeterian gör man smörgåsar, grillar, lagar till och sälja kaffe, te, läsk, bullar m.m. Man sköta också kassan.
Krävs 4-6 personer.

Plocka bort banan

Hoppning:
Plocka bort hinderna från utebanan efter tävlingen.

Inga förkunskaper behövs. 10-15 personer

Dressyr:
Dressyrstaketet plockas bort efter tävlingen.

Bygga banan

Hoppning:
Vi samlas och bygger tillsammans under ledning av banbyggaren. Detta görs någon dag innan tävlingen. Det är många hinder som ska plockas fram och byggas upp.
Inga förkunskaper behövs. 10-15 personer

Dressyr:
Vid dressyrtävlingar sätts dressyrstaketet upp iförväg.

Inga förkunskaper behövs. 5 personer

Baka

Baka inför tävlingen till cafeterian. Hembakat säljer bäst och vi tjänar mycket pengar på det. Även om man inte kan komma på tävlingsdagen så kanske man kan baka till den.

Löpare

Endast under dressyrtävlingar, hämtar protokollet hos domaren och för det till sekretariatet, det här sker efter varje ekipage.
Kräver 1-2 personer

Framridning

Man har ansvar för framridningsbanan och ser till att allt fungerar på banan.
Kräver 1 person

Insläpp

 Man har koll på vem nästa tävlande är, kontrollerar att ekipaget kommit fram och sedan släpper man in dem på banan.
Kräver 1 person

Framhoppning

En funktionärssyssla som endast finns när vi har hopptävlingar. Man har ansvar för att allt fungerar på framhoppningsbanan. Man krattar runt hindren och lägger upp bommarna om någon skulle riva.
Kräver 1 - 2 personer.

Banpersonal:

Hoppning:
När tävlingen pågår
står man inne på banan, lägger upp bommar som rasar, höjer hinder, krattar, plockar sten och är allmänt behjälplig på banan. samt bygga nya banor mellan klasserna. Krävs 4-6 funktionärer.

Dressyr:
Lyfter fram och tillbaka en del av staketet så att det blir en öppning för ekipaget att rida in på eller ut från dressyrbanan. Kallas för Ringmaster.

Sekretariat

Sekretariatet ansvarar för att uppdatera online, skriva startlistor, serva domartornet med hopprotokoll. Här används Equipe (ett datorprogram). I sekretariatet sitter personer som är utbildade i Equipe, är man intresserad att sitta med och lära sig så går det jättebra.
Krävs 1-2 personer
Vi lär gärna upp fler!

När tävlingsdagen är slut
Tävlingen är inte över förrän allt återställts. Banan och framhoppningen ska plockas in. Skräp ska plockas bort. Om alla hjälps åt går det fort.
Kräver ALLA närvarande funktionärer!

Utsläpp

Släpper ut ekipaget från banan.
Kräver 1 person

It/Dator kunnig

Här behövs erfarenhet och vana av It/datorer. Som trådlösa nätverk, krånglande datorer m.m .
Kräver 1 person

Sjukvårdare

Vår ambition är att den sjukvårdsansvarige under en tävling är legitimerad sjukvårdspersonal.
Den sjukvårdsansvarige kan också ha kunskap inom Första hjälpen och hjärt- och lungräddning

Om du har nämnd kunskap och kan tänka dig att ställa upp under en tävling, hör av dig!
Kräver 1 person

Domartornet

Hoppning:
Lokaltävling:
Vid lokaltävlingen arbetar man som sekreterare till domaren. Här använder vi oss dels av ett datorprogram. Programmet är lätt att lära sig och vi hjälper till med detta. Man för även protokoll på papper. Kräver 2-3 personer.
Vi lär gärna upp fler!

Pay and Jump:
Här arbetar man som speaker vilket innebär att man läser upp namnen på de som ska tävla, vilka som står på tur.
Kräver 1-2 personer

Dressyr:
Som sekreterare till domaren.
Kräver bero på antalet domare.

Övrigt

Det finns alltid personal som utfört sysslorna tidigare och klubben fördelar sysslorna efter lämplighet och vana. Där finns också en tävlingsledare som är ansvarig för hela tävlingen.

Policy

Vår policy när vi arbetar som funktionärer är att vi är glada, trevliga, lugna, inte stressade, lyssnar, är tydliga, hjälpsamma och att vi förmedlar en positiv bild av Lomma ridklubb.
 

Kom och var med!


Det går alltså åt en en hel del funktionärer för att kunna anordna en bra tävling som är ett viktigt tillskott för klubben och alla dess medlemmar. Det är inte bara jobb utan du kommer in i en härlig gemenskap. Bidra alla medlemmar med tid som funktionärer på tävlingar, så kan vi anordna fler vilket bira till att klubben får in mer pengar. Pengarna används till att stärka kvalitén på anläggningen och ger oss möjlighet att anordna fler aktiviteter.

Du är hjärtligt välkommen som funktionär i Lork

Frågor och funderingar kring tävlingsverksamheten och anmälan som funktionär skickas till nyhetsforum@lommaridklubb.se.
 

Anmäl dig som funktionär till en tävling det finns en syssla för alla!