Skötare

För att kunna ta hand om en häst krävs kunskap, ansvar och engagemang. En bra början är att börja som hästskötare till en av våra ridskolehästar. Att vara hästskötare ger en bra introduktion till dig som senare vill ta hand om din egen häst eller en medryttarhäst. Vårt mål för hästskötarna är att man ska lära sig hantera hästen från marken och bli bekant med det ansvar som krävs för att ta hand om en häst.

Som skötare ska man

Sköta sin sköthäst minst en gång i veckan.
Mocka till sin sköthäst.
Smörja träns, sadel och ev. martingal samt borsta av schabrak och benskydd minst en gång i månaden.
Visitera hästen och leta efter tecken på en eventuell sjukdom varje gång man sköter den.
Rykta sköthästen de gånger den inte går på lektion.
Följa stallreglerna och vara en god förebild för de yngre.
Du ska ha gått den grundläggande skötarkursen någon gång i början av din skötartid.
Denna kurs håller Ungdomssektionens styrelse en gång per termin.

För dem under 18 år krävs underskrift av målsman innan man kan bli skötare.

Vill du bli skötare? Kontakta Ungdomssektionen.