Så funkar det

Lektionstid
Lektionstid är den tid eleven/ryttaren disponerar hästen inklusive upp- och avsittning samt fram- och bortplockning av material.
 

Ridavgiften
Ridavgiften faktureras för hela terminen på en faktura uppdelad på två olika förfallodatum, dels anmälningsavgift för att garantera dig plats i din grupp dels resterande ridavgift för terminen. Observera förfallodatum på fakturan för respektive del. Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid kan du förlora din plats i gruppen. Vid alltför få anmälningar till en enskild grupp förbehåller vi oss rätten att föreslå en alternativ grupp.
 

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften betalas per kalenderår. För att rida lektion krävs att du är medlem i klubben. I avgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Som medlem hos oss har du även möjlighet att delta i övriga aktiveter.

Avbokning
Vid förhinder eller sjukdom ska återbud lämnas senast kl. 13.00 samma dag med undantag för lördagar där du måsta lämna återbud senast fredagen före kl. 18.00. Du har möjlighet att rida igen missade lektioner, om de är korrekt avbokade, i mån av plats i lämplig grupp. Missade lektioner måste tas igen under innevarande termin.
 

Abonnemang
Från och med höstterminen 2013 inför vi abonnemang. Din anmälan är liksom tidigare bindande men din plats på ridskolan förlängs nu automatiskt termin för termin. En underskriven anmälan måste lämnas till din instruktör eller till kontoret. Vill du av någon anledning säga upp din plats behöver du göra det skriftligt via formuläret:
Avboka Ridabonnemang
senast 1 månad före nästkommande terminsstart.
 

Påminnelseavgift
Påminnelseavgift vid utebliven betalning av fakturan i tid utgår med 50 kr.  Vid utebliven betalning eller överenskommelse med klubben efter påminnelsen lämnas fakturan automatiskt vidare för inkasso.