US styrelse 2016
 

Ordförande
Emma Björnklev Lundin

Kassör
 

Ledamot
 

Ledamot
 

Us logga
Ledamot
 

Us logga
Vice Ordförande
Elin Bennsten

Sekreterare
 
Us logga
Ledamot
 

Ledamot