Ungdomssektionen

Alla barn och ungdomar under 26 år som är medlemmar i Lomma Ridklubb utgör klubbens ungdomssektion och representeras av sin egen styrelse.

Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande.

 US håller i skötareaktiviteten.

Främja en god kontakt bland klubbens barn och ungdomar och därigenom skapa en demokratisk och kamratlig anda.

Ge medlemmarna möjlighet till kurser både på, med och utan häst för att öka kunskapen om och känslan för hästen.
Vi anordnar också olika kurser och aktiviteter för LoRKs medlemmar.
Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i förenings-verksamhet och demokratiska beslut.
Bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet där alla klubbens ungdomars hästintresse tillgodoses.
Cafeterian i stora ridhuset är öppen på lördagarna.