Till dig som vill stödja Lomma Ridklubb

Lomma Ridklubb är en ideell förening med målsättningen att vara en framgångsrik förebild inom ridsporten. Lomma Ridklubb verkar för att främja hästintresset hos barn, ungdomar och vuxna. Föreningen vill bedriva en kvalitetssäkrad ridskola, med tyngdpunkten på den klassiska ridningen men samtidigt tillfredsställa utbildningsbehov för andra hästsportgrenar. Utbildning skall ges både för rekreation och i syfte att nå högt ställda mål. Under veckorna ges det ett trettiotal lektionsgrupper på olika nivåer, prova på ridning, studentridning etc..

Klubben anordnar både interna tävlingar för klubbmedlemmar och externa tävlingar då tävlingsryttare från andra klubbar kommer och tävlar, vilket är bra tillfällen för ett företag att exponera sig
Lomma Ridklubb arbetar utifrån tydliga måldokument med en sund ekonomi. Det behövs alltid extra tillskott för att kontinuerligt investera i anläggning och hästar samt ridlektioner som håller hög kvalitet genom att personalen får tillfälle för fortbildning.

Stora anläggningspaketet

(kostnad 5000 kr/år) I paketet ingår:

Skyltplats ridhus, stor (längd 5 m).

Er logotyp med länk till er hemsida på LoRKs hemsida.

Företaget tillhandahåller skylten.

Lilla anläggningspaketet

(kostnad 2500 kr/år) I paketet ingår:

Skyltplats ridhus, mindre (längd 2.5 m).

Er logotyp med länk till er hemsida på LoRKs hemsida.

Företaget tillhandahåller skylten.

Hemsida

(kostnad 1000 kr/år) I paketet ingår:

Er logotyp med länk till er hemsida på LoRKs hemsida

Varor/Tjänster

Ert företag kan bidra med varor eller tjänster,

och ni får Er logotyp med länk till er hemsida på LoRKs hemsida.

Ex. bidra med er yrkeskunskap och tid, priser till tävlingar.

Klassponsor extern tävling

Ni sänker priser till klassen.

Speakertext under tävlingen.

Företagets logga på LoRKs hemsida.

Möjlighet att ställa ut era reklamskyltar med företags logga på tävlingsplatsen alt. presentera

annat informationsmaterial.

Lommas Ridklubb verka för en god kamratanda och genom sin ungdomsverksamhet främja

aktiviteter även vid sidan om ridningen, i en sund och drogfri miljö. I förlängningen, handlar det om en verksamhet med stora sociala värden där unga lär sig att ta ansvar. Omtanken och vården av djuren ger en extra dimension som inte finns i annan idrottsverksamhet. Inte minst för barn från otrygga hem kan ridklubben bli något av ett andra hem.
Ridskolan är både utbildningsplats och mötesplats sju dagar i veckan.

Föreningen satsar på barn och ungdomar genom olika aktiviteter inom ramen för idrottens satsningar

"Handslaget" och "Idrottslyftet" samt ungdomsledareutbildning via såväl Svenska Ridsportförbundet som SISU Idrottsutbildarna.

Vi hoppas vi kan hitta ett samarbetsområde där ditt företag kan stötta våra barn och ungdomar att utvecklas inom ridsporten.

Har du egna idéer eller funderingar så finns det alltid möjlighet att skräddarsy en lösning som passar ditt företag.

Hör av dig så berättar vi mer!

Du kontaktar oss på nyhetsforum@lommaridklubb.se.

Vänliga hälsningar

Lomma Ridklubb

Sponsra inköp av ponny/häst

(kostnaden 35 000 – 75 000 SEK inkl. moms)

När ert företag sponsrar inköpa av en ponny eller häst så kommer hästens namn att börja

med ert företagsnamn.

Ex. Företagets som sponsrar inköpet heter Plåtslaget och ponny/hästen heter Brunte så blir dens namn Plåtslagets Brunte.

Företagshinder

(kostnad från 9000 kr/hinder)

Nytt hinder, så som ni väljer att utforma det.

Se länka nedan på hur ett företagshinder kan se ut
http://www.newmarket.nu/#Sponsorhinder

http://www.gullmyrahinder.se/index.php/sponsorhinder

http://elithinder.hemsida24.se/sponsorhinder-bilder-19380907
 

http://www.hinderfixaren.se/hindermaterial-filer/Page5019.html

Våra sponsorer