Avtal möjliggör nytt ridhus för Lomma Ridklubb

Lomma kommun har tecknat nya avtal med Lomma Ridklubb som ger tydliga förutsättningar för ridklubbens fortsatta verksamhet. Ett byte av mark möjliggör att ridklubben kan bygga ett nytt ridhus och att Lomma kommun utökar sitt markinnehav inom Habo fritidsområde.

Bytet innebär att kommunen tar över ridklubbens fastighet Lilla Habo 3:9 och att ridklubben får motsvarande yta av fastigheten Lilla Habo 1:6, intill den kommunägda ridanläggning som ridklubben idag arrenderar sedan tidigare. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtalen på nästa sammanträde den 11 februari.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter